25 Tháng Mười

GIAO TIẾP CHUYÊN SÂU

GIAO TIẾP CHUYÊN SÂU    Chương trình học Giao tiếp từ cơ bản đến chuyên sâu, học viên được trải nghiệm đầy đủ cả 4 kỹ năng Nghe – Nói – …

Chuyển đến thanh công cụ