24 Tháng Mười

GIAO TIẾP CƠ BẢN

GIAO TIẾP CƠ BẢN         Chương trình học Giao tiếp từ cơ bản đến chuyên sâu, học viên được trải nghiệm đầy đủ cả 4 kỹ năng Nghe …

24 Tháng Mười

KHÓA HỌC 2 IN 1

  KHÓA HỌC 2 IN 1 LUYỆN PHÁT ÂM CHUẨN CÂU & LUYỆN GIỌNG L2 PRONUNCIATION & VOICE PRACTICE L2   Đối tượng: Dành cho Hv đã hoàn thành khóa …

Chuyển đến thanh công cụ