23 Tháng Hai

CÁC CỤM TỪ THƯỜNG GẶP

[CÁC CỤM TỪ THƯỜNG GẶP] 1. Với động từ “DO” 2. Với động từ “TAKE” 3. Với động từ “MAKE” Save ngay để có thể dùng từ một cách chuyên …

16 Tháng Hai

24 CÂU GIAO TIẾP BỎ TÚI

[24 CÂU GIAO TIẾP BỎ TÚI] Mỗi ngày học 1 ít, tích đi tích lại rồi cũng thành giỏi 👏👏  ————————– 📌Khóa học: XÓA BỎ HOÀN TOÀN MẤT GỐC TIẾNG ANH …